Google Calculator In Firefox

Firefox толилуурын баруун дээд буланд байдаг Google -ийн хайлт хийх цонхонд цөөхөн хэдэн үйлдэл хийдэг тооны машин ажилладаг юм байна. Нэмэх, хасах, үржих, хуваах, квадрат гэх мэт үйлдлүүд хийж болдог юм байна. Жишээ нь: “3! + (5^2) = ” гэхэд 31 гээд хариу нь  хайлтын цонхны доохон талд гарч ирж байна. Миний анзаарсанаар “=” тэмдэг тавиад зай авахад гарч байна.

Opera дээр туршсан чинь болдоггүй юм шиг байна. IE дээр туршиж үзсэнгүй.

ps: I hate IE.

Эх үүсвэр: Google Help Calculator

Advertisements
%d bloggers like this: