UPDATE JOIN бичих нь: MsSQL, MySQL, pgSQL

Хааяа UPDATE JOIN хийх хэрэгцээ гардаг. Заримдаа хэрхэн бичихээ мартчих юм. T-SQL-ийн хувьд хэд хэдэн арга бий, гэхдээ би доор бичсэн хувилбарыг ашиглаад сурчихсан.

T-SQL

UPDATE blog_tagging AS bt
	SET bt.tag = t.tag_name
	FROM tbl_tags AS t
	WHERE bt.tag_id = t.tag_id

MySQL

UPDATE blog_tagging AS bt
	LEFT JOIN tbl_tags AS t ON bt.tag_id = t.tag_id
	SET bt.tag = t.tag_name

pgSQL

UPDATE blog_tagging bt
	SET tag= t.tag_name
	FROM tbl_tags t
	WHERE bt.tag = t.tag_name

ЖИЧ: pgSQL UPDATE JOIN нэмэв.

Advertisements

Дурын мөр SELECT хийх

MYSQL:

SELECT багана_нэр FROM хүснэгт_нэр ORDER BY RAND() LIMIT 10

Oracle:

SELECT багана_нэр FROM ( SELECT column FROM хүснэгт_нэр ORDER BY dbms_random.value ) WHERE rownum <= 10

PostgreSQL:

SELECT багана_нэр FROM хүснэгт_нэр ORDER BY RANDOM() LIMIT 10

MSSQL:

SELECT TOP 10 багана_нэр FROM хүснэгт_нэр ORDER BY NEWID()

Oracle жаахан тиймэрхүү, тэрнээс mysql, postgresql энэ тэр амархан байгааз, тэр mssql-н NEWID() функц нь 36-н урттай unique стринг generate хийдийн, ер нь бол стринг ID болгон хэрэглэдэг л дээ.

Стринг функцууд

Javascript хэлний стринг дээр хийгддэг өргөн хэрэглэгддэг функцуудыг жагсаалаа. Ер нь бол бараг бүх л хэлэнд байдаг, зарим нь query дээр ч байдаг. Хэл хэлэнд жаахан жаахан ялгаатай л бичигдэж байгаа болохоос…

– charAt(n)

Стринг-ийн n байрал дахь тэмдэгтийг буцаана.

var a="Yu baina.";
document.write(a.charAt(a.length-2)); // a

– charCodeAt(n)
Стринг-ийн n байрлал дахь тэмдэгтийн кодыг буцаана.

var a="Yu baina.";
document.write(a.charCodeAt(0)); // 89

– fromCharCode()
 Unicode тэмдэгтийн кодыг стринг болгон буцаана.

document.write(String.fromCharCode(89,117,32,98,97,105,110,97,46)); // Yu baina.
document.write(String.fromCharCode(1070,1091,32,1073,1072,1081,1085,1072,46)); // Юу байна

unicode table


– indexOf()
Стринг-ээс стринг хайна. Хамгийн эхний олдсон стринг-ийн эхлэлийн индексийг буцаана. Олдохгүй бол -1 буцаана.
indexOf(хайх_стринг, хайлт_эхлэх_индекс)

var a="Chamaar yu baina daa. Hicheel nom sain uu? Hicheel chin hezee duusah ve?";
document.write(a.indexOf(" ") + "
"); // 7
document.write(a.indexOf("nom") + "
"); // 30
document.write(a.indexOf("Yu") + "
"); // -1
document.write(a.indexOf("a",3) + "
"); // 4
Жижиг том үсэг ялгаатай.

– lastIndexOf()
Стринг-ээс стринг хайна. Хамгийн сүүлийн олдсон стринг-ийн эхлэлийн индексийг буцаана. Олдохгүй бол -1 буцаана.

var a="Chamaar yu baina daa. Hicheel nom sain uu? Hicheel chin hezee duusah ve?";
document.write(a.lastIndexOf("Hicheel") + "
"); // 43
document.write(a.lastIndexOf("hicheel") + "
"); // -1
Жижиг том үсэг ялгаатай.

– replace()
Replace(хайх_стринг, солих_стринг)

var a="Chamaar yu baina daa. Hicheel nom sain uu? Hicheel chin hezee duusah ve?";
document.write(a.replace("Hicheel", "hicheel") + "<br />");
document.write(a.replace(/Hicheel/, "hicheel") + "<br />");
document.write(a.replace(/hicheel/i, "hiceel") + "<br />");
document.write(a.replace(/ee/g, "EE") + "<br />");

i - жижиг том үсэг хамаагүй
g - тохиролт болгоныг replace хийнэ. g байхгүй бол эхний тохиролтыг replace хийгээд зогсоно.

Үр дүн:
Chamaar yu baina daa. hicheel nom sain uu? Hicheel chin hezee duusah ve? Chamaar yu baina daa. hicheel nom sain uu? Hicheel chin hezee duusah ve? Chamaar yu baina daa. hiceel nom sain uu? Hicheel chin hezee duusah ve? Chamaar yu baina daa. HichEEl nom sain uu? HichEEl chin hezEE duusah ve?

– search()
Стринг-ээс стринг хайна.  Хамгийн эхний олдсон стринг-ийн эхлэлийн индексийг буцаана. Олдохгүй бол -1 буцаана. IndexOf() функцээс ялгаатай нь хайх стринг-ийн индекс 0-оос хайна.

search(хайх_стринг)
var a="Chamaar yu baina daa. Hicheel nom sain uu?";
document.write(a.search(" ") + "<br />"); // 7
document.write(a.search("nom") + "<br />"); // 30
document.write(a.search("Yu") + "<br />"); // -1
document.write(a.search("a") + "<br />"); // 2

– substr()

substr(эхлэл индекс, урт)
var a="Yu baina";
document.write(a.substr(1)); //"u baina" гэж хэвлэнэ
var a="Yu baina";
document.write(a.substr(3,4)); // "bain" гэж хэвлэнэ

index нь 0-оос эхлэнэ.  Хэд дэх тэмдэгтээс хэдэн тэмдэг(үүд)ийг салгана.

– substring()

substring(эхлэл индекс, төгсгөл индекс)
var a="Yu baina";
document.write(a.substring(3)); //"baina" гэж хэвлэнэ
var a="Yu baina";
document.write(a.substring(3,5)); // "ba" гэж хэвлэнэ

index нь 0-оос эхлэнэ. Substr-ээс гол ялгаа нь урт биш төгсгөлийн индексийг заана. Хэд дэх тэмдэгтээс хэд дэх хүртэл тэмдэг(үүд)ийг салгана.

– toLowerCase()
Стринг-ийн бүх үсгийг том үсэг болгоно.  “YU BAINA” – > “Yu baina”

var a = "YU BAINA";
document.write(a. toLowerCase());

– toUpperCase()
Стринг-ийн бүх үсгийг том үсэг болгоно.  “Yu baina” – > “YU BAINA”

var a = "Yu baina";
document.write(a.toUpperCase());

Та нарт нэмэх юм байвал comment үлдээгээрэй.

ps: Please excuse my poor mongolian!

Windows Media Player 11-ийг Genuine биш Windows XP SP2 дээр суулгах

 

  1. Windows Media Player 11 татаж авах
  2. 7zip эсвэл Winrar программаар “wmp11-windowsxp-x86-enu” хавтас руу задална.
  3. “wmp11-windowsxp-x86-enu” хавтас доторх LegitLibM.dll файлыг Patch хийгдсэн LegitLibM.dll файлаар дарж хуулна. 
  4. setup_wm.exe” файлыг ачааллаж Windows Media Player 11 программыг суулгана.
  5. Validate гэж асуувал дарж л орхиорой. 

 

install-windows-media-player-11

fmshaon.blogspot.com

Хэрхэн JPG зураг дотор файлууд нуух вэ ?

hide

hide

Тестлэж үзлээ, Болж байна…

Read more of this post

PO, POT

How to translate PO or/and POT files ?

Яаж PO болон POT файлуудыг орчуулах вэ?

Энэ тухай бараг 1 сар гаран бичиж байсан юм, дуусаагүй тул word дээр бичээд ажлынхаа компьютерт хадгалсан байлаа. Гэтэл OpenMN багийн сайтанд энэ тухай бичсэн байна лээ. Хэрвээ орчуулах шаардлага гарвал тийшээ орж хэрхэн орчуулах тухай уншаарай. Read more of this post

Password – Нууц vг

Хааяа та нууц үгээ мартдаг уу?

Хэрхэн нууц үгээ мартахгүй байх вэ?

Read more of this post

Start menu – RUN (win+R)

Та windows-ийн run -аас зарим програмуудыг шууд ажиллуулж мэдэх үү?

Жишээ нь: start ->  run -> cmd гээд enter дарахад Windows-ийн command prompt гарч ирдэг шиг.

Байнга хэрэглэдэг бол цагийг тань хэмнэх буй за.

Add/Remove Programs appwiz.cpl
Administrative Tools control admintools
Calculator calc
Control Panel control panel
Device Manager devmgmt.msc
Direct X Troubleshooter dxdiag
Disk Defragment dfrg.msc
Folders Properties control folders
Java Control Panel ( Хэрэв суусан бол) javaws
Notepad notepad
Registry Editor regedit
System Configuration Utility msconfig
Task Manager taskmgr
System Properties sysdm.cpl
Wordpad write

Илүү дэлгэрэнгүй ба эх үүсвэр: blog.dotkam.com100-windows-xp-run-commands

wordpress installation

Хэрхэн Wordpress CMS суулгах вэ?

1. Apache/MySQL/PHP Суулгана.

Анхаарах зүйлс:

  • Apache
  • MySQL 4.0 ба түүнээс дээш
  • PHP 4.2 ба түүнээс дээш хувибарыг суулгана.

Read more of this post

Error on importing excel data into mssql

Windows-ийн регистерийн HKEY_LOCAL_MACHINE
\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Excel
-ээс TypeGuessRows талбар дахь утгыг сольсноор дээрхи алдааг засч болно. TypeGuessRows нь 0-оос 16 (decimal) хооронд утга авна.

Хэрэв 0 гэж өгвөл source-оос scan хийх мөрийн тоо 16384 болдог юм байна. 16384 хүртэлх мөр бүхий өгөгдөл байвал TypeGuessRows -ийг 0 болгоорой.

Status: It works.

%d bloggers like this: