MySQL GROUP_CONCAT текстийн урт

GROUP_CONCAT гэж буянтай функц байдаг, их хэмжээний текст group-лэй залгах үед зарим текст таслагддаг, үүнийг дараахь коммандаар шийдлээ. Хэрэв байнга ашиглана гэвэл mysql-н тохиргоонд нь хийж өгөх хэрэгтэй байх.

SET SESSION group_concat_max_len = 1000000;

дараа нь

SELECT id, GROUP_CONCAT( `field`) SEPARATOR "; ") FROM table1 GROUP BY `id`
Advertisements
%d bloggers like this: