Стринг функцууд

Javascript хэлний стринг дээр хийгддэг өргөн хэрэглэгддэг функцуудыг жагсаалаа. Ер нь бол бараг бүх л хэлэнд байдаг, зарим нь query дээр ч байдаг. Хэл хэлэнд жаахан жаахан ялгаатай л бичигдэж байгаа болохоос…

– charAt(n)

Стринг-ийн n байрал дахь тэмдэгтийг буцаана.

var a="Yu baina.";
document.write(a.charAt(a.length-2)); // a

– charCodeAt(n)
Стринг-ийн n байрлал дахь тэмдэгтийн кодыг буцаана.

var a="Yu baina.";
document.write(a.charCodeAt(0)); // 89

– fromCharCode()
 Unicode тэмдэгтийн кодыг стринг болгон буцаана.

document.write(String.fromCharCode(89,117,32,98,97,105,110,97,46)); // Yu baina.
document.write(String.fromCharCode(1070,1091,32,1073,1072,1081,1085,1072,46)); // Юу байна

unicode table


– indexOf()
Стринг-ээс стринг хайна. Хамгийн эхний олдсон стринг-ийн эхлэлийн индексийг буцаана. Олдохгүй бол -1 буцаана.
indexOf(хайх_стринг, хайлт_эхлэх_индекс)

var a="Chamaar yu baina daa. Hicheel nom sain uu? Hicheel chin hezee duusah ve?";
document.write(a.indexOf(" ") + "
"); // 7
document.write(a.indexOf("nom") + "
"); // 30
document.write(a.indexOf("Yu") + "
"); // -1
document.write(a.indexOf("a",3) + "
"); // 4
Жижиг том үсэг ялгаатай.

– lastIndexOf()
Стринг-ээс стринг хайна. Хамгийн сүүлийн олдсон стринг-ийн эхлэлийн индексийг буцаана. Олдохгүй бол -1 буцаана.

var a="Chamaar yu baina daa. Hicheel nom sain uu? Hicheel chin hezee duusah ve?";
document.write(a.lastIndexOf("Hicheel") + "
"); // 43
document.write(a.lastIndexOf("hicheel") + "
"); // -1
Жижиг том үсэг ялгаатай.

– replace()
Replace(хайх_стринг, солих_стринг)

var a="Chamaar yu baina daa. Hicheel nom sain uu? Hicheel chin hezee duusah ve?";
document.write(a.replace("Hicheel", "hicheel") + "<br />");
document.write(a.replace(/Hicheel/, "hicheel") + "<br />");
document.write(a.replace(/hicheel/i, "hiceel") + "<br />");
document.write(a.replace(/ee/g, "EE") + "<br />");

i - жижиг том үсэг хамаагүй
g - тохиролт болгоныг replace хийнэ. g байхгүй бол эхний тохиролтыг replace хийгээд зогсоно.

Үр дүн:
Chamaar yu baina daa. hicheel nom sain uu? Hicheel chin hezee duusah ve? Chamaar yu baina daa. hicheel nom sain uu? Hicheel chin hezee duusah ve? Chamaar yu baina daa. hiceel nom sain uu? Hicheel chin hezee duusah ve? Chamaar yu baina daa. HichEEl nom sain uu? HichEEl chin hezEE duusah ve?

– search()
Стринг-ээс стринг хайна.  Хамгийн эхний олдсон стринг-ийн эхлэлийн индексийг буцаана. Олдохгүй бол -1 буцаана. IndexOf() функцээс ялгаатай нь хайх стринг-ийн индекс 0-оос хайна.

search(хайх_стринг)
var a="Chamaar yu baina daa. Hicheel nom sain uu?";
document.write(a.search(" ") + "<br />"); // 7
document.write(a.search("nom") + "<br />"); // 30
document.write(a.search("Yu") + "<br />"); // -1
document.write(a.search("a") + "<br />"); // 2

– substr()

substr(эхлэл индекс, урт)
var a="Yu baina";
document.write(a.substr(1)); //"u baina" гэж хэвлэнэ
var a="Yu baina";
document.write(a.substr(3,4)); // "bain" гэж хэвлэнэ

index нь 0-оос эхлэнэ.  Хэд дэх тэмдэгтээс хэдэн тэмдэг(үүд)ийг салгана.

– substring()

substring(эхлэл индекс, төгсгөл индекс)
var a="Yu baina";
document.write(a.substring(3)); //"baina" гэж хэвлэнэ
var a="Yu baina";
document.write(a.substring(3,5)); // "ba" гэж хэвлэнэ

index нь 0-оос эхлэнэ. Substr-ээс гол ялгаа нь урт биш төгсгөлийн индексийг заана. Хэд дэх тэмдэгтээс хэд дэх хүртэл тэмдэг(үүд)ийг салгана.

– toLowerCase()
Стринг-ийн бүх үсгийг том үсэг болгоно.  “YU BAINA” – > “Yu baina”

var a = "YU BAINA";
document.write(a. toLowerCase());

– toUpperCase()
Стринг-ийн бүх үсгийг том үсэг болгоно.  “Yu baina” – > “YU BAINA”

var a = "Yu baina";
document.write(a.toUpperCase());

Та нарт нэмэх юм байвал comment үлдээгээрэй.

ps: Please excuse my poor mongolian!

Advertisements

About Сайнбаяр
Web Developer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: